Programmering av PIC-Processor


Den utvecklingsmiljö vi använder heter MikroC,
en demo finns att ladda hem här.

Du behöver också en programmerare IC-prog är gratis,
och laddas hem här.

Du behöver göra några inställningar i IC-prog,
dessa ska funka: BILD.

Ett första programexempel finns här, ett slags Hello World för piccar.
Använd detta program som utgångspunkt, ändra, labba, lägg till och dra ifrån.
Zippa upp filen och spar den i din användarkatalog.


En lite snabb manual till ditt första projekt
i mikroC kan vara bra. Den finns här.