// En meny som styr en switchsats 


while(val != 5)             	// görs om så länge användaren vill 
 {
 system("CLS");
 drawmenu(); //RITAR MENU	//anrop till funktion som ritar användargränssnitt  
 cin>>val;				//läser in användarens val
 cin.ignore(1000,'\n');
 switch (val) 				//switch case satsen variabeln val styr det hela
    { 
    case 1:         
        drawList( klasslista); 	 // olika funktioner utförs beoende på värdet i val.
        getch();
        break; 
    case 2:         
        bubbelSort(klasslista, counter); 
        break; 
    case 3:         
        addCd  (klasslista); 
        break;
    case 4: 
        searchCd (klasslista,counter);
        break; 
    case 5: 
        cout<<"AVSLUTAR"<<endl; 
        getch();
        break;
    default: 
        cout<<"Felaktig inmatning! Tryck Enter!"<<endl;
        getch(); 
    }
 }  

// FUNKTION DRAW MENU ---------------------------------------------------------------
void drawmenu()
{
cout<<endl;
cout<<endl;
cout<<" ************* = = TELEFONLISTA = =***********"<<endl<<endl;
cout<<"  Vill du:"<<endl;
cout<<"  Se hela listan?     	Ange 1"<<endl;
cout<<"  Sortera efter namn?   	Ange 2"<<endl;
cout<<"  Lägga till post?     	Ange 3"<<endl;
cout<<"  S\x94ka namn ?       	Ange 4"<<endl;
cout<<"  Avsluta ?        		Ange 5"<<endl;

cout<<endl<<endl<<" ******************************************"<<endl;
}
//