NVIII 2007  - vecka Måndag Torsdag    
35 Listor - for loop - Lite repetition Boken Sid 7 Loopar och funktioner    
36 WinbGim Grafik Sista WINBGIM    
37 Strukturer  Strukturer o listor    
38 Meny styrd CD_LISTA  lista och sortering av struktur. Styrs av funktioner  Meny styrd CD_LISTA  lista och sortering av struktur. Styrs av funktioner     
39 PROV! –Struct, Array, Sortering, Funktioner, cin<<, getline() Switch case Meny - Sedan filhantering    
40 Filhantering Filhantering CD-LISTA.  LÄS: boken kap 4 - http://www.cpp-home.com/FileIO_tutorial.doc  och http://mathbits.org/MathBits/CompSci/Files/FilesP1.htm samt http://www.stefansundin.se/programmering/progb-06/filhanteringsexempel.htm    
41 Sortering och sökning Stor Inlämningsuppgift : Sökbar lista över dvd-filmer    
42  Sökbar lista över CD  Sökbar lista över CD    
43        
44 LOV LOV    
45        
46        
47