Hur du skickar en lista (array) till en funktion.

I exemplet nedan ser du funktionen drawList.

Parametrarna till funktionen är en lista av typen elev samt ett heltal.

 

I funktionsanropet drawList(klasslista,antal);skickas

listan klasslista och heltalet antal till funktionen som alltså kommer att

skriva ut de 12 första posterna i klasslista.

 

I det andra anropet kommer samma sak att utföras med denna gång

på listan TE3_NV3.

 

 

struct elev

       {

       string namn;

       int resultat;

       };

 

void drawList( elev array[], int counter);  //FUNKTIONS DEKLARATION

 

 

int main()

{

 

int antal;

 

elev klasslista [50];

antal = 12;

 

elev TE3_NV3 [19];

 

 

drawList(klasslista,antal);

 

drawList(TE3_NV3,antal);

 

 

return 0;

} //END of PROGRAM.

 

 

void drawList( elev array[],int counter) //Funktionsdefinition

 {

 system("cls");

 cout<<endl;

 

  for(int i=0; i<counter; i++)

  {

          cout<<array[i].namn<<endl;

          cout<<array[i].resultat<<endl;

          cout<<endl;

          }

}