Extra uppgifter

 

1:skriv ett program som gör om svenska till fikonspråk!

Eller på fikonska:

Fivskrikon fittekon figramprokon fimsokon

firgökon fimokom finskasvekon filltikon fikonspråkfikon!

 

fikonspråket delar orden efter första vokal - byter plats på delarna

samt lägger till fi som prefix och kon som suffix

ex: svenska blir  sve|nska = nskasve = finskasvekon

 

 

 

2:Gör ett program som ändrar inskriven text till rövarspråk.

rövarspråket = vokaler förändras inte, konsonanter däremot dubblas och ett o

placeras mellan dessa konsonanter.

 

Exempel: David blir dodavovidod

 

Ledtråd:

Tänk dig en loop som varje gång ett tecken av viss typ skall

skrivas ut även skriver ut något extra.

 

 

3: Gör ett program som testar om ett inskrivet tal är ett primtal

     primtal är större än 1 och endast delbara med ett och sig själv.