Uppgifter på funktioner 1:

 

 

1.Skriv en funktion som skriver ut valfri multiplikationstabell t.o.m x*10

Exempel på programkörning:

 

välj tabell:

=>       12

 

12:ans tabell:

12

24

36

48

60

72

84

96

108

120

 

2: Skriv en funktion som beräknar cirkelns area.

 

3: Skriv en funktion som  tar två heltal som parametrar och

returnerar det minsta. Testa din funktion i ett program.

 

4: Skriv en funktion som beräknar en cylinders volym.

 

5: Skriv en funktion som returnerar olika händelser beroende på

   användarens input:

   Vid tangent tryck 'a' skall "bom bom!" skrivas ut.

   Vid tangent tryck 's' skall "Pang Pang!" skrivas ut.

   Vid tangent tryck 'x' skall "Game over!" skrivas ut.

 

   Programmet skal ta emot användarinput 3 ggr.

 

   Exempel på programkörning

 

tryck valfri tangent (a s x)a

 bom bom!

tryck valfri tangent (a s x)s

 pang!

tryck valfri tangent (a s x)x

 You looze!!

 

 

I biblioteket cmath finns funktionen

double pow(double t1, double t2);

funktion som returnerar tal t1 upphöjt till tal t2