/************************************
Visar användning av listor
SSN AUG 2006
*************************************/
#include <cstdlib>
#include <iostream>
#define strlk 10    // makro kan använda const istället (const int strlk=100;)

using namespace std;

int main(int argc, char *argv[])
{
  int resultat [5];
  resultat[0]=10;
  resultat[1]=20;
   resultat[2]=30;
   resultat[3]=40;
    resultat[4]=50;
    
    cout<<"plats 1 = "<<resultat[0]<< "  plats 3 = "<<resultat[2]<<endl<<endl;
    
    cout<<"Hela listan"<<endl;
    for(int i=0; i<5; i++)
    {
        cout<<resultat[i]<<endl;
        }
cout<<endl;        
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<endl; 


int res2[5];

for(int i=0; i<5; i++)
{
    cout<<"Ange varde for plats " <<i+1<<endl;
    cin>>res2[i] ;
    }
    
 cout<<"Hela lista res2"<<endl;
    for(int i=0; i<5; i++)
    {
        cout<<res2[i]<<endl;
        }      
 
cout<<endl;        
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<"    **********************SOKNING*************************"<<endl;
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<endl; 
cout<<"     SOKER VARDEN STORRE AN 30 I LISTA resultat"<<endl;


for(int i=0; i<5; i++)
{
 if(resultat[i]>30)
 cout<<" varde "<<i+1<<" ar storre an 30"<<endl;
    }


 
cout<<endl;        
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<"********************************************************************"<<endl;
cout<<endl; 
//använder konstant (makro)int lista3[strlk];

for(int i=0; i<strlk; i++)
{
 lista3[i]=(strlk*i);   
    }
//********************************************************************************

 cout<<"Hela lista3"<<endl;
    for(int i=0; i<strlk; i++)
    {
        cout<<lista3[i]<<endl;
        } 
        
           
  cout<<endl<<endl;
  system("PAUSE");
  return EXIT_SUCCESS;
}